Adı Soyadı: Orkan Ergün

İş Adresi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
35100, Bornova, İzmir

E-posta: orkan.ergun@gmail.com

Tıp Fakültesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Orkan Ergün

Daha Yakından Tanıyın

Çocuklarımız bizlerin en değerli varlıklarıdır ve en iyisini, en güzelini hak ederler.

Çocuklar ne kadar özelse cerrahi hastalıkları da özeldir, farklıdır ve özgün bir bilgi ve yaklaşım gerektirir. Bundan ötürü, çocuklarınızı hiç tanımadığınız bir hekime emanet ederken lütfen dalının uzmanı olduğundan emin olunuz. Çocuğunuzun sağlığına hak ettiği özeni ve önemi ancak dalının uzmanı olan bir hekim verebilir.

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileği ile…

 1. Çocuk Cerrahisi Uzmanı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı; 27 Nisan 1998.
 2. Askerlik Hizmeti: Diyarbakır 600 yataklı Asker Hastanesi (27 Ocak 1999 – 17 Nisan 2000), Diyarbakır
 3. Yardımcı Doçent: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı; 28 Haziran 2000
 4. Research Fellow: University of Pittsburgh, Children’s Hospital of Pittsburgh, Department of Surgery, Division of Pediatric Surgery; 1 Temmuz 2003 –1 Temmuz 2004; Pittsburgh, PA, ABD
 5. Doçent: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı; 13 Mart 2006
 6. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Başkanı 2012 (Göreve devam ediyor)
 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Karaciğer Transplantasyonu Konsey üyesi (01.09.2005’den bu yana)
 2.  Karaciğer Transplantasyonu Cerrahi ekibinde aktif olarak görev yapmaktadır (1 Haziran 2009’dan bu yana).
 1. Türk Tabipler Birliği; 1994 –
 2. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği; 1996 –
 3. Ege Pediatrik Onkoloji ve Lösemi Derneği: 2006 –
 4. European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons ESPES: 2010 –
 1. Hydatidosis in children
  20th INTERNATIONAL CONGRESS OF HYDATOLOGY; 4-8 JUNE 2001, KUSADASI, TURKEY
 2. “Pediatrik Hasta” İnteraktif Oturum
  KEPAN (Klinik  Enteral Parenteral Nutrisyon);  11-15 Aralık, BURSA
 3. Bilier Atrezide Kasai Operasyonunun Zamanlaması
  Ege Transplantasyon Günleri  III;  3 Aralık 2007, İzmir
 4. Deneysel Nekrotizan Enterokolit Modelleri
  Çocuk Cerrahisinde Deneysel Hayvan Modelleri Sempozyumu 10-11 Ekim October 2008, Kırıkkale
 5. Çocuklarda Bilier Atrezi ve Diğer Ekstrahepatik Kolestatik Hastalıkların Cerrrahi Tedavisi
  1 Pediatrik Hepatoloji Kursu İlkbahar Okulu; 8-9 Mayıs 2009, İzmir
 6. Standart Orşiopekside Anatomik Diseksiyon ve Teknik Detaylar
  Türk Üroloi Derneği Asistan Eğitim Kursu (Pediatrik Üroloji Oturumu); 6-7 Haziran 2009, İzmir
 7. Çocuklarda Bilier Atrezi ve Diğer Ekstrahepatik Kolestatik Hastalıkların Cerrrahi Tedavisi
  1 Pediatrik Hepatoloji Kursu Güz Okulu; 13-14 Kasım 2009, İzmir
 8. Anal Manometri Nedir? Nasıl Yorumlanır? Ne Zaman Anal Manometri? Anal Manometriden Ne Bekliyoruz?
  Anal Manometri Uygulamaları Çalıştayı (Eğitimci); 20 Kasım 2009, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 9. Günübirlik Girişimlerde Cerrahi Beklentiler ve Koordinasyon Açısından Cerrahinin Bakış Açısı Nedir?
  Günübirlik Anestezi Pratiğinde Yeni Gelişmeler; 13 Mart 2010, Bornova, İzmir
 10. Yenidoğan Cerrahisi Kursu, (Türkiye Çocuk Cerrahisi Temel Eğitim Etkinlikleri) 10-11 Mayıs 2010 Isparta  (Eğitici)
 11. İleri Laparoskopi Kursu, (Türkiye Çocuk Cerrahisi Temel Eğitim Etkinlikleri) 3-4 Aralık 2010 Ankara  (Eğitici)
 12. Çocuklarda İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi: İnflamatuar Barsak Hastalıkları
  2011 Bahar Okulu (Türkiye Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Eğitim Etkinlikleri) 8-9 Nisan 2011, İzmir  (Eğitici)
 13. Orkan Ergün-Aydın Yağmurlu Karl Storz (S-Portal Güncel Uygulamalar) Sempozyumu:
  Çocuk Cerrahisinde SILS uygulamaları. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği / Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği ortak Kongresi 16-19 Mayıs 2011; Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul
 14. Essam Elhalaby, Orkan Ergün, Mehmet Eliçevik.
  Panel: Anorektal Malfromasyonların Cerrahi Komplikasyonları. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği / Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği ortak Kongresi 16-19 Mayıs 2011; Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul
 1. Sepsis ve sistemik inflamatuar yanıt sendromu (5. Sınıf)
 2. Hemorajik şok ve tedavisi (5. Sınıf)
 3. Yenidoğan Sarılığının Cerrahi Nedenleri ve Tedavi – Bilier Atrezi ve Koledok Kistleri (5. Sınıf)
 4. Çocuklarda akut karının ayırıcı tanısı (5. sınıf)
 5. Gastrointestinal kanamalar (5. sınıf)
 6. Kronik Konstripasyon – Hirschsprung hastalığı (5. sınıf)
 7. Anorektal Malformasyonlar (5. sınıf)
 8. Konjenital anomalili bebek (2. sınıf)
 9. Kusan bebeğin cerrahi sorunları (3. sınıf)
 10. Akut karın (3. Sınıf; pediatrik gastroenteroloji ile entegre oturum)
 1. Nöromusküler anorektal kontinans bozukluklarında eksternal nöromyojenik stimülasyonun kontinansın kazanımı üzerine etkisi; 2005
 2. Deneysel Nekrotizan Enterokolitte resveratrolün intestinal mukozal bariyer fonksiyonları üzerine koruyucu etkisi; 2005
 3. Laparoskopik, Torakoskopik ve Endoürolojik Minimal İnvaziv Cerrahide “High Definition Systemler”in asistan eğitimindeki rolü; 2008
 4. Pediatrik yanıklarda inflamasyon ve koagülasyonu etkileyen faktörler; 2008
 1. “Sepsis”, Orkan Ergün,  Pediatrik Anestezi ve Cerrahi Yoğun Bakımı, (Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesi Ayın Kitabı) ed. Doç Dr T. Balcıoğlu, sayfalar 96:74-99, 2002
 2. “Çocuk Cerrahisi” Ata Erdener, Orkan Ergün, Temel ve Sistematik Cerrahi. Editör H. Gulay, 1. baskı, Cilt 2, Bölüm 27, sayfalar: 1853-1967, Izmir Güven Kitapevi, Izmir, 2005
 3. “Yara İyileşmesi” Orkan Ergün,  Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Editör. Can Başaklar, 1. baskı, Cilt 1, Bölüm 8, sayfalar: 129-136, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006
 4. “Sıvı ve Elektrolit Tedavisi”, Orkan Ergün. Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi. 1. Baskı, Cilt1, Bölüm 1, sayfalar 3-12. Editör. Abdurrahman Önen, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları,2006
 5. “Biliary Atresia”  Faisal Qureshi, Orkan Ergün, Henri Ford, in Mastery of Surgery, 5th edition – Volume 1, Chapter 106, pp: 1187, ed. Joseph E. Fisher, Lippincot Williams&Wilkins, 2007
 6. “Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik Girişimler”. Orkan Ergün, Ahmet Çelik; Laparoskpik Cerrahi ve Anestezi (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ayın Kitabı). Ed: Doç Dr Semra Karaman, sayfalar: 139-170, Ege Üniversitesi Yayınları (ISBN 978-975-483-771-1), 2008
 7. “Nekrotizan Enterokolit Modelleri”. Orkan Ergün; Çocuk Cerrahisinde Deneysel Araştırmalar. Bölüm 6; Sayfalar:65-71. Ed: A. Murat Çakmak, Güngör Karagüzel, Tutku Soyer, Serdar Günaydın, Siyami Karahan. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ve Palme Yayıncılık İşbirliği ile (ISBN: 978-605-5829-59-9); 2009
 8. “Bilier Atrezi ve Diğer Ekstrahepatik Bilier Hastalıklarda Tedavi” Orkan Ergün; Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. Sayfalar: 139-147. Editörler: Prof Dr Sema Aydoğdu, Doç Dr Çiğdem Arıkan. Genişletilmiş 2. Baskı, 2009
 1. En Başarılı Tartışmalı Poster Ödülü:  Ogmentasyon sistoplastilerde taş gelişimine etki eden faktörler.  Aldemir H, Ergün O, Çelik A, Ulman İ, Avanoğlu A. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2002, Mersin
 2. En Başarılı Tartışmalı Poster Ödülü:   Lipopolisakkarid enterositlerdeki ara bağlantı proteini connexin-43’ü etkileyerek hücreler arası iletişimi bozmaktadır. Ergün O, Qureshi FG, Baty C, Li J, Ford HR, Hackam DJ, 22.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2004, Bursa, Turkey
 3. Prof Dr Akgün Hiçsönmez Bilimsel Araştırma Ödülü:İntestinal epitel hücre migrasyonunda intraselüler SNARE protein düzenlenimli vezikül trafiğinin rolü. Ergün O, Qureshi FG, Li J, Ford HR, Hackam DJ, 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2004, Bursa
 4. Prof Dr Akgün Hiçsönmez Bilimsel Araştırma Ödülü:Enteral resveratrol uygulaması deneysel nekrotizan enterokolitte (NEK) intestinal epitelial iNOS aktivitesini ve mukozal hasarı önlemektedir. Ergün O, Ergün G, Öktem G, Selvi N, Tunçyürek M, Erdener A. 23rd Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2005, Gaziantep
 5. Prof Dr İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü :  Klostridial Kollajenaz A Kısmi Kalınlıkta Yanık Oluşturulmuş Sıçanlarda Sistemik İnflamatuar Yanıtı Arttırmaktadır. Dökümcü Z,  Ergün O, Özok G, Çelik A. . 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2007,  Izmir
 6. Prof Dr Nebil Büyükpamukçu Onkoloji-En İyi Araştırma Ödülü: Çocukluk Çağı Lenfanjiomalarında Tedavi Yaklaşımları 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül 2010, Antalya
 7. En İyi Tartışmalı Poster Ödülü: Uterin Servikste Alışılmadık Bir Tümör – Ekstrarenal Wilms’ Tümörü 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi22-25 Eylül 2010, Antalya
 1. Unilateral inguinal hernia in girls: Is routine contralateral exploration
  Ibrahim ULMAN, Mehmet DEMIRCAN, Ahmet ARIKAN, Ali AVANOĞLU, Orkan ERGÜN, Geylani  ÖZOK, Ata ERDENER
  Journal of Pediatric Surgery 30(12): 1684-1686, 1995
 2. Effects of H2 receptor blocking agents on bacterial translocation in burn injury
  Ali AVANOĞLU, Özkan HEREK, Ibrahim ULMAN, Orkan ERGÜN, Alper TÜNGER, Murat ALKANAT, Ata ERDENER
  European Journal of Pediatric Surgery 7: 278-281, 1997
 3. Characterstics of multisystem organ failure in neonates
  Ali AVANOĞLU, Orkan ERGÜN, Figen BAKIRTAŞ, Ata ERDENER
  European Journal of Pediatric Surgery 7: 263-266, 1997
 4. Management of Instrumental perforations of the Esophagus occurring during treatment of corrosive strictures.
  Ali AVANOĞLU, Orkan ERGÜN, Oktay MUTAF
  Journal of Pediatric Surgery Sep; 33(9): 1393-1395, 1998
 5. Blood transfusion requirements in children with blunt spleen and liver injuries
  Ali AVANOĞLU, Ibrahim ULMAN, Orkan ERGÜN, Coşkun ÖZCAN, Mehmet DEMIRCAN, Geylani ÖZOK, Ata ERDENER
  European Journal of Pediatric Surgery 8: 322-325, 1998
 6. The place of Mitrofanoff neourethra in the repair of extrophy-epispadias complex
  Ibrahim ULMAN, Orkan ERGÜN, Ali AVANOĞLU, Acun GÖKDEMIR
  European Journal of Pediatric Surgery 8: 352-354, 1998
 7. Congenital prepubic sinus: Possible variant of dorsal urethral duplication.
  Orkan ERGÜN, Ali SAYAN, Ahmet ARIKAN
  European Journal of Pediatric Surgery 8: 380-381, 1998
 8. Aluminum in total parenteral nutrition solutions produces portal inflammation in rats
  Mehmet DEMIRCAN, Orkan ERGÜN, Canan ÇOKER, Funda YILMAZ, Sibel AVANOĞLU, Geylani ÖZOK
  Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition 26: 274 – 278, 1998
 9. Determination of serum bile acids routinely may prevent delay in diagnosis of total parenteral nutrition-induced cholestasis
  Mehmet DEMİRCAN, Orkan ERGÜN, Sibel AVANOĞLU, Funda YILMAZ, Geylani ÖZOK
  Journal of Pediatric Surgery, 34 (4): 565-567, 1999
 10. An unusual case for epigastric heteropagus: parasite with a rudimentary heart
  Coşkun ÖZCAN, Orkan ERGÜN, Cahit GÜÇLÜ, Mevhibe TÜMÜKLÜ, Hüdaver ALPER, Ata ERDENER
  Journal of Pediatric Surgery, 35(10): 1523-1525, 2000
 11. Carnitine as a preventive agent in experimental renal ischemia-reperfusion injury
  Orkan ERGÜN, Cevval ULMAN, Alp Şükrü KILICALP, Ibrahim ULMAN
  Urological Research 29(3):186-189, 2001
 12. Does colonization of Helicobacter pylori in the heterotopic gastric mucosa play a role in bleeding of Meckels’s diverticulum
  Orkan ERGÜN, Ahmet ÇELİK, Ulus S. AKARCA, Teoman ŞEN, Murat ALKANAT, Ata ERDENER
  Journal of Pediatric Surgery Nov; 37(11):1540-1542, 2002
 13. Enzymatic debridement of burn wound with collagenase in children with deep partial-thickness burns
  Coşkun ÖZCAN, Orkan ERGÜN, Nergül ÇÖRDÜK, Geylani ÖZOK
  Burns Dec;28(8):791-794, 2002
 14. Submucosal pressure-air insufflation facilitates endorectal mucosectomy in transanal endorectal pull-through procedure in Hirschsprung’s Disease
  Orkan ERGÜN, Ahmet CELİK, Zafer DÖKÜMCÜ, Erol BALIK
  Journal of Pediatric Surgery 38(2), 188-190, 2003
 15. De-inversion of an inverted appendectomy fro Malone Procedure: case report
  Orkan ERGÜN, Ahmet ÇELİK, Nergül ÇÖRDÜK, İbrahim ULMAN, Ali AVANOĞLU
  BJU International; Online publication
 16. Is obtaining peritoneal fluid cultures during appendectomy in children justified?
  Ahmet ÇELİK, Orkan ERGÜN, Coşkun ÖZCAN, Hakan ALDEMİR, Erol BALIK
  Pediatric Surgery International 19:632-634, 2003
 17. Sliding appendiceal inguinal hernia: The role of preoperative ultasonographic diagnosis
  Ahmet CELİK, Orkan ERGÜN, Zafer DOKUMCU, Erol BALIK
  Journal of Clinical Ultrasound; Mar;31(3):156-158, 2003
 18. Acute communicating hematocele: Unusual presentation for blunt abdominal trauma without solid organ injury.
  Ahmet CELİK, Orkan ERGÜN, Zafer DOKUMCU, Süreyya OZBEK, Erol BALIK
  European Journal of Emergency Medicine 10:342-343, 2003
 19. Two – stage coloesophagoplasty in children with caustic burns of the esophagus: Hemodynamic basis of delayed cervical anastomosis – Theory and Fact
  Orkan ERGÜN, Ahmet CELİK, Oktay MUTAF
  Journal of Pediatric Surgery April 39(4):545-548, 2004
 20. The Incidence of Inguinal Complications After Ventriculoperitoneal Shunt for Hydrocephalus
  Ahmet ÇELİK, Orkan ERGÜN, M. Surhan ARDA, Taşkın YURTSEVEN,
  Yusuf ERŞAHİN, Erol BALIK
  Child’s Nervous System; Jan; 21(1):44-7. Epub 2004 Apr 7, 2005
 21. Gastric Outlet Obstruction Following Accidental Corrosive Ingestion in Children
  Coskun OZCAN, Orkan ERGÜN, Oktay MUTAF
  J Pediatr Surg; Nov;39(11):1651-3, 2004
 22. Pediatric electrical injuries: a review of 38 consecutive patients.
  Ahmet Celik, Orkan Ergün, Geylani Ozok
  J Pediatr Surg; Aug;39(8):1233-7, 2004
 23. Non-Operative Management of Isolated Solid organ Injuries Due to Blunt Abdominal Trauma in Children (Letter to the Editor)
  Orkan ERGÜN, Ata ERDENER
  Eur J Pediatr Surg. Apr;14(2):140, 2004
 24. Prophylactic Antibiotic Use in Pediatric Burn Units
  Orkan ERGÜN, Ahmet ÇELİK, Güliz ERGÜN, Geylani ÖZOK
  Eur J Pediatr Surg. Dec;14(6):422-6, 2004
 25. A comparison of efficacy between two natural exogenous surfactant preparations in premature infants with respiratory distress syndrome.
  Yalaz M, Arslanoglu S, Akisu M, Atik T, Ergun O, Kultursay N.
  Klin Padiatr. Jul-Aug;216(4):230-5, 2004
 26. Endotoxin differentially modulates the basolateral and apical sodium/proton exchangers (NHE) in enterocytes.
  Cetin S, Dunklebarger J, Li J, Boyle P, Ergun O, Qureshi F, Ford H, Upperman J, Watkins S, Hackam DJ.
  Surgery. Aug;136(2):375-83, 2004
 27. The Timing of Delivery in Infants with Gastroschisis Influences Outcome
  Orkan ERGÜN, Edward BARKSDALE, Fisun S ERGÜN, Tracy PROSEN, Faisal G. QURESHI, Kim R. REBLOCK, Henri R. FORD and David J. HACKAM
  J Pediatr Surg. Feb;40(2):424-8, 2005
 28. Long-term results of conservative management of adnexal torsion in children.
  Celik A, Ergün O, Aldemir H, Ozcan C, Ozok G, Erdener A, Balýk E.
  J Pediatr Surg. Apr;40(4):704-8, 2005
 29. Primary vs delayed surgery for spontaneous pneumothorax in children: which is better?
  Qureshi FG, Sandulache VC, Richardson W, Ergun O, Ford HR, Hackam DJ.
  J Pediatr Surg. Jan;40(1):166-9, 2005
 30. Protective effect of L-carnitine on renal ischaemia-reperfusion injury in the rat.
  Ergün O, Ulman I.
  Cell Biochem Funct. Sep-Oct;23(5):369; author reply 370, 2005
 31. Laparoscopic splenectomy in children.
  Qureshi FG, Ergun O, Sandulache VC, Nadler EP, Ford HR, Hackam DJ, Kane TD.
  JSLS. Oct-Dec;9(4):389-92, 2005
 32. Enteral resveratrol supplementation attenuates intestinal epithelial inducible nitric oxide synthase activity and mucosal damage in experimental necrotizing enterocolitis.
  Ergün O, Ergün G, Oktem G, Selvi N, Doğan H, Tunçyürek M, Saydam G, Erdener A.
  J Pediatr Surg. Oct;42(10):1687-94, 2007
 33. Clostridial collagenase aggravates the systemic inflammatory response in rats with partial-thickness burns.
  Dokumcu Z, Ergun O, Celik HA, Aydemir S, Sezak M, Ozok G, Celik A.
  Burns. Nov;34(7):935-41. Epub 2008 Apr 14, 2008
 34. A rare complication of central catheter in an infant with intestinal failure.
  Cakir M, Levent E, Yuksekkaya HA, Ergun O, Ozgenc F, Yagci RV.
  Med Princ Pract.;17(4):343-5. Epub 2008 Jun 3, 2008
 35. A rare cause of refractory ascites in a child: familial Mediterranean fever.
  Cakir M, Ozgenc F, Baran M, Arikan C, Sezak M, Tuncyurek M, Ergun O, Yagci RV.
  Rheumatol Int. 2010 Feb;30(4):531-4. Epub 2009 May 23.
 36. Pseudomonas necrotizing fasciitis following an intramuscular injection in an immunocompetent child.
  Saz EU, Anik A, Tanriverdi HI, Anik A, Ergün O.
  Pediatr Int. 2010 Apr;52(2):e114-6.
 37. The effıcacy of external neuromyogenıc stımulatıon on neuromuscular anorectal incontınence.
  Ergun O, Tatlısu R, Pehlivan M, Çelik A
  Eur J Pediatr Surg. 2010 Jul;20(4):230-3.
 38. A single centre experience in circumcision of haemophilia patients: Izmir protocol.
  Yilmaz D, Akin M, Ay Y, Balkan C, Celik A, Ergün O, Kavakli K.
  Haemophilia. 2010 Nov;16(6):888-91.
 39. Success of Malone’s Antegrade Continence Enema (MACE) from the Patients’ Perspective.
  Tiryaki S, Ergun O, Celik A, Ulman I, Avanoglu A.
  Eur J Pediatr Surg. 2010 Oct 15
 40. Single center experience in single-incision laparoscopic surgery in children in Turkey.
  Ergün O, Tiryaki S, Celik A.
  J Pediatr Surg. 2011 Apr;46(4):704-7.
 1. Özok G, Özcan C, Çördük N, Ergün O ve Erdener D, “Çocuklardaki derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollajenaz ile enzimatik debrtimanı”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 14(2):84-88 (2000)
 2. Özcan C, Ergün O, Şen T, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Pseudoexstrophy: A Case report”, Medical Journal of Ege University 11(1):35-37 (2001)
 3. Özcan C, Çelik A, Ergün G, Ergün O ve Erdener A, “Çocuklarda Ampiyemin Torakoskopik Tedavisi; Thoracoscopic Treatment of Empyema in Children”, Medical Journal of Ege University, 41(4):219-224 (2002)
 4. Özcan C, Yılmaz MS, Ergün O, Çelik A, Avanoğlu A ve Ulman İ, “Çocuklarda Malone’un Antegrad Kolonik Enema”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17(1):26-29 (2003)
 5. Özcan C, Ergün O, Çelik A, Ergün R ve Erdener A, “Çocuklarda torakoskopik girişimler”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18(21):65-68 (2003)
 6. Aldemir H, Çelik A, Ergün O, ve G Özok, “Tek yumurta ikizlerinde appendisit”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19(1):44-45, 2005
 7. Ergün O, Qureshi FG, Baty C, Li J, Ford HR ve Hackam DJ, “Lipopolisakkarid enterositlerdeki ara bağlantı proteini Konneksin-43’ü etkileyerek hücreler arası iletişimi bozmaktadır”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19(2):53-58 (2005)
 8. Ergün O, Barksdale E, Nucci A, Yowarski JA, Qureshi FG ve Hackam DJ, “İleoçekal valvin korunmasının intestinal yetmezlikli hastalarda barsak adaptasyonuna etkisi”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19(3):106-110, 2005
 9. Çelik A, Ergün O, Ergün G, Özcan C, Avanoğlu A. Çocuk cerrahisinde laparoskopinin yeri: İlk 220 olgu deneyimimiz. Çocuk Cerrahisi Derisi 20(3):138-146, 2006
 1. Erdener A ve Ergün O, “Çocuklarda safra yolları hastalıkları”, Türkiye Klinikleri Journal of Surgery,4(2):123-128 (1999)
 2. Çelik A, Ergün O ve Balık E, “Çocuklarda abdominal travma” Pediatrik Klinik Forumu (Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı), 2(4):41-48 (2002)
 3. Çelik A, Ergün O ve Avanoğlu A, “Çocuklarda genitoüriner yaralanmalar”Pediatrik Klinik Forumu (Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı), 2(4):49-51 (2002)
 4. Ergün O. “Karaciğer Hidatik Kisti”(editör: Prof Dr Tolga Dağlı) Klinik Çocuk Forumu, 6(4): 32-35, 2006
 5. Ergün O. “Laparoskopik Splenektomi” (editör: Doç Dr Aydın Yağmrlu) Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı 2(2): 51-55, 2009
 6. Ergün O. “Bilier Atrezi” (editor: Prof Dr Recep Tuncer) Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Dergisi “Hepatopankreatikobilier Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı” Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2010;3(2):16-25
 1. Mutaf O, Avanoğlu A, Özcan C, Ergün O ve Şahin H, “Acquired gastroesophageal reflux after caustic esophageal burns in children”,  1st World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In ChildrenÇesme, Izmir-Turkey, 3-5 April 1996.
 2. Mutaf O, Avanoğlu A, Özcan C, Ergün O ve Erikçi V, “Problems of anti-reflux surgery for aquired GER after custic esophageal burns in children”, 1st World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children, Çesme, Izmir-Turkey, 3-5 April 1996.
 3. Avanoğlu A, Ergün O ve Mutaf O, “Instrumental perforations of the esophagus encountered during the dilatations of corrosive esophageal strictures and their management”, 1st World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children, Çesme, İzmir-Turkey, 3-5 April 1996.
 4. Ulman İ, Ergün O, Avanoğlu A, ve Gökdemir A, “Passerini Genitoplasty For True Hermaphroditism” Intersex 96, An International Workshop, İstanbul, Turkey 4-6 November, 1996.
 5. Ulman İ, Bakırtaş F, Ergün O, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Unilateral vesicoureteral reflux in high-pressure bladders of different etiologies: pop-off mechanism”, European Society Of Paediatric Urology, 8th Annual Meeting, Rome, Italy, April 3-5, 1997.
 6. Ergün O, Özcan C, Genç K ve Mutaf O, “Acquired gastroesophageal reflux after caustic insult to the pediatric esophagus” Ege Pediatric Thorax Days III “The Pediatric Esophagus”, Kuşadası, Aydın, Turkey, April 20-22, 1998.
 7. Mutaf O, Ergün O ve Şen T, “An antireflux gastric tube procedure”, The Pediatric Esophagus Symposium, Kusadası, Turkey, 20-22 April, 1998.
 8. Avanoğlu A, Ergün O Şen T, Çördük N, Ulman İ ve Gökdemir A, “Vesico-ureteric reflux associated with detrussor instability: is resolution possible with medical treatment?” European Society for Paediatric Urology 10th Annual Meeting, İstanbul, Turkey, 15-17 April, 1999.
 9. Özok G, Özcan C, Çördük N ve Ergün O, “Enzymatic debridement of burn wound with collagenase in children with partial-thicness burns” Second International Congress Of European Club For Periatric Burns, Florence, Italy, 13-16 October, 1999.
 10. Özok G, Şahin H, Ergün O, Şen T, Özdemir N, ve Tünger A, “Long term preservation of amniotic membrane in glycerol as a biological dressing for burn wounds” Second International Congress Of European Club For Periatric Burns, Florence, Italy, 13-16 October, 1999.
 11. Çelik A, Özok G, Özcan C ve Ergün O, “A clinical study of pediatric electrical injuries, including enzyme studies”, Burn And Fire Disaster In The Middle East, Ankara, Turkey, 6-8 September, 2000.
 12. Çelik A, Özok G, Özcan C ve Ergün O, “A clinical study of pediatric electrical injuries, including enzyme studies” European Club Of Pediatric Burns Millenium Workshop, Paris, France, 26-27 October, 2000.
 13. Ergün O, Özcan C ve Erdener A, “Introflexion as an alternative surgical technique in the treatment of hepatic hydatid cysts in children” XXth International Congress of Hydatology, Kuşadası, Turkey, 4-8 June, 2001.
 14. Ergün O, Çelik A, Akarca US, Şen T, Alkanat M, ve Erdener A, “Does colonization of Helicobacter pylori in the heterotopic gastric mucosa play a role in bleeding of Meckels’s diverticulum” Fourth Congress Of Mediterranean Association Of Pediatric Surgeons (MAPS), Cesme, Turkey, 5-8 June 2002.
 15. Ural Z, Ergün O, Özcan C, Ulman İ, ve Avanoğlu A, “Vesicoureteric reflux in non-neuropathic bladder-sphincter”, Fourth Congress Of Mediterranean Association Of Pediatric Surgeons (MAPS), Cesme, Turkey, 5-8 June 2002.
 16. Ergün O, Çördük N, Çelik A, Yalaz M ve Erdener A, “Algorithmic approach to the diagnosis of clinical sepsis in the newborn”, 20th International Symposium On Neonatal Intensive Care, Venice, Italy, 6-9 November 2002.
 17. Ergün O, Çördük N, Çelik A, Yalaz M ve Erdener A, “Gastrointestinal Perforations of the Newborn”, 20th International Symposium On Neonatal Intensive Care, Venice, Italy, 6-9 November 2002.
 18. Ergün O, Çelik A, Ergün G ve Özok G, “Prophylactic antibiotic use in pediatric burn units”, Third World Congress of European Club for Paediatric Burns, Hong Kong, 7-9 November, 2002.
 19. Qureshi FG, Ergün O, Sandulache VC, Nadler EP, Ford HR, Hackam DJ ve Kane TD, “Is laparoscopic splenectomy in children advantageous?” IPEG 13th Annual Congress for Endosurgery in Children,Maui, Hawaii, USA, May 5-8, 2004.
 20. Qureshi FG, Sandulache VC, Richardson W, Ergün O, Ford HR, ve Hackam DJ, “Primary versus delayed surgery for spontaneous pneumothorax in children: Which is better?” American Pediatric Surgical Association (APSA) Annual Meeting, Jacksonville, Fl, USA, May 27-30, 2004.
 21. Ergün O, Ergün FŞ, Qureshi FG, Barksdale EM, Prosen T, Reblock K, Ford HR ve Hackam DJ, “The timing of delivery of infants with gastroschisis influences outcome” American Pediatric Surgical Association (APSA) Annual Meeting, Jacksonville, Fl, USA, May 27-30, 2004.
 22. Çetin S, Qureshi FG, Li J, Ergün O, Sysco L, Zamora R, Ford HR ve Hackam DJ, “Inflammatory cytokines inhibit enterocyte migration by activating Rho-GTPase in a nitric oxide dependent manner” American Pediatric Surgical Association (APSA) Annual Meeting, Jacksonville, Fl, USA, May 27-30, 2004.
 23. Ergün O, Neil M, Qureshi FG, Çetin S, Li J, Ford HR ve Hackam DJ, “LPS alters the differential expression of the vesicle trafficking SNARE proteins in enterocytes”, 27th Annual Conference On Shock, Halifax, Nova-Scotia, Canada, June 5-8, 2004.
 24. Çetin S, Qureshi FG, Ergün O, Li J, Upperman J, Ford HR ve Hackam DJ, “Cytomix impairs intestinal epithelial restitution by decreasing phosphorylation of focal adhesion kinase”, 27th Annual Conference On Shock, Halifax, Nova-Scotia, Canada, June 5-8, 2004.
 25. Qureshi FG, Baty C, Grishin A, Ergün O, Çetin S, Li J, Wong C, Upperman J, Ford HR, Hackam DJ, “Nitric oxide increases gap junction phosphorylation in enterocyte via MAPKinase”, 27th Annual Conference On Shock, Halifax, Nova-Scotia, Canada, June 5-8, 2004.
 26. Ergün O, Barksdale E, Nucci A, Ergün FŞ, Yowarski JA, Qureshi FG ve Hackam DJ, “The Presence of the Ileocecal Valve Does Not Improve Intestinal Adaptation in Children with Intestinal Failure”, American Academy Of Pediatrics (AAP) Annual Meeting, San Francisco, USA, October 9-13, 2004.
 27. Çelik A, Arda S, Ergün O ve Özok G, “Balcony injury: A specific type of high voltage electrical injury in childhood”, The Joint Meeting of The Middle East Burn and Fire Disaster Society, Cairo, Egypt November 23-25, 2004.
 28. Ergün O, Ergün G, Öktem G, Selvi N, Doğan H, Tunçyürek M, Saydam G ve Erdener A. “Enteral resveratrol supplementation prevents mucosal injury in experimental NEC”. 7th European Congress of Pediatric Surgery, Maastricht, The Netherlands, May 10-13,2006
 29. Ergün O, Çelik A, Erol A, Çınar M, Tunçyürek M. Entereal L-Carnitine supplementation protects gut barrier integrity in experimental necrotizing enterocolitis. 8th European Congress of Pediatric Surgery, Turin, Italy, May 16-19, 2007
 30. Ergün O, Tatlısu R, Pehlivan M, Çelik A.  The efficacy of external neuromyogenic stimulation on neuromuscular anorectal incontınence. 9th European Congress of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey, June 19-21, 2008
 31. Divarcı E, Çelik A, Ergün O, Özen S, Şimşek D, Darcan Ş. Intraoperative parathormone (PTH) monitoring corroborates success of parathyroidectomy in children. 10th Annual Congress of European Pediatric Surgeons Association and 56th Annual Congress of the British Association of Paediatric Surgeons (Joint Meeting), Graz, Austria, June 17-20, 2009,
 32. Tiryaki S, Ergun O,  Çelik A, Ulman İ, Avanoğlu A. Patient’s Perspective of Malone’s Antegrade Continence Enema (ACE). 11th European Congress of Pediatric Surgery, 2-5 Haizran 2010, Bern, İsviçre
 33. Tiryaki S, Ergun O,  Çelik A. Initial Experience with Single Incision Laparoscopic Surgey in Children. 11th European Congress of Pediatric Surgery, 2-5 Haizran 2010, Bern, İsviçre
 34. Tiryaki S, Ergun O,  Çelik A. Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS); Single Center Experince. 3rd World Congress of Pediatric Surgery, 22-24 Ekim 2010 Yeni Delhi, Hindistan
 35. E Divarci, A Çelik, O Ergün, S Özen, D Simsek, S Darcan, Y ErtanIntraoperative Parathormone Monitoring Corroborates Success of Parathyroidectomy in Children, 3rd World Congress of Pediatric Surgery, 22-24 Ekim 2010 Yeni Delhi, Hindistan
 36. E Divarcı, A Çelik, O Ergün, S Özen, D Simsek, S Darcan, Demirağ B, Burak Z,  Tunçyürek M. Surgical Management Strategies in Childhood Thyrid Nodules  3rd World Congress of Pediatric Surgery, 22-24 Ekim 2010 Yeni Delhi, Hindistan
 1. Balık E, Demircan M, Ergün O, Ulman İ, Özok G, Erdener A ve Avanoğlu A, “Çocuk travmalarında infeksiyon ve antibiyotik kullanımı”, 9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Ürgüp, 1994.
 2. Demircan M, Arıkan A, Ergün O, Ulman İ, Avanoğlu A, Özok G ve Erdener A, “Tek taraflı inguinal herni onarımı yapılan kız çocuklarda kontralateral fıtık gelişme sıklığı”, XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Marmaris, 9-13 Mayıs, 1994.
 3. Ergün O, Demircan M, Ulman İ, Avanoğlu A, Özok G, Erdener A ve Balık E, “Çocuk travmalarında enfeksiyon”, XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Marmaris, 9-13 Mayıs, 1994.
 4. Avanoğlu A, Ergün O, Bakırtaş F ve Erdener A, “Characteristics of multisystem organ failure in neonates”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pamukkale, 26-30 Eylül, 1995.
 5. Avanoğlu A, Ergün O ve O Mutaf “Instrumental perforations of the esophagus encountered during the dilatations of corrosive esophageal strictures and their management”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pamukkale, 26-30 Eylül, 1995.
 6. Demircan M, Ergün O, Çoker C, Avanoğlu S, Yılmaz F, Avanoğlu A, Ulman İ ve Özok G, “Total parenteral nütrisyon uygulamasında gelişen hepatobiliyer disfonksiyon ile alüminyum arasıdaki ilişinin deneysel olarak araştırılması”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pamukkale, 26-30 Eylül, 1995.
 7. Sayan A, Ergün O, Çelik A, Aydın M, Bozkurt V ve Arıkan A, “Konjenital prepubik sinus ve dorsal üretral duplikasyon”, III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Ankara, 1995.
 8. Ergün O, Erikçi V, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Vezikoüreteral reflüsü olmayan myelodisplazili olgularda üst üriner traktüs fonksiyonları”, 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Istanbul, 23-24 Ekim, 1997.
 9. Ergün O, Ulman C, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Karnitinin böbreğin iskemi reperfüzyon hasarını önleyici bir ajan olarak etkisi”, 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 23-24 Ekim, 1997.
 10. Ergün O, Erikçi V, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Vezikoureteral reflüsü olmayan miyelodisplazili olgularda üst üriner traktus fonksiyonları”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Istanbul, 21-22 Temmuz 1997.
 11. Erikçi V, Ergün O, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Miyelodisplazili olgularda kontinans süresine etki eden faktörler”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 21-22 Temmuz 1997.
 12. Ergün O, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Mesane boynu rekonstrüksiyonlarından sonra kontinansın değ­erlendirilmesi”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 21-22 Temmuz 1997.
 13. Ergün O, Ural Z, Çelik A, Özcan C ve Avanoğlu A, “Konjenital abdominal duvar defektlerinin kapatılmasında prostetik bir materyal olarak kullanılan polipropilen mesh ile politetrafloroetilen’in karşılaştırılması”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 14. Ulman C, Ergün O, Genç AK, Kılıçalp Ş, Önvural B ve Ulman İ, “Evaluation of free radical defence mechanism in the rabbit renal ischemia-reperfusion model: The role of pentoxyfilline”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahis Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 15. Ergün O, Ulman C, Özcan C, Genç AK ve Ulman İ, “Karnitin ve pentoksifilinin böbre­in iskemi-reperfüzyon hasarını önleyici etkilerinin karşılaştırmalı de­ğerlendirmesi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 16. Avanoğlu A, Ergün O, Şen T, Çördük N, Ulman İ ve Gökdemir A, “Detrusor instabilitesi olan vezikoureteral reflü hastalarının tedaviye olan yanıtlarının değerlendirilmesi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 17. Ergün O, Çelik A, Yılmaz MS, Çördük N, Avanoğlu A, Ulman İ ve Gökdemir A, “Mesane augmentasyonu sonrası taş gelişen olguların değ­erlendirilmesi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 18. Çelik A, Ergün O, Yılmaz MS, Çördük N, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Inkontinans nedeni ile periuretral injeksiyon uygulanan olguların de­ğerlendirilmesi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 19. Müezzinoğlu M, Ergün O, Özcan C, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Sakral agenezili olgularda işeme disfonksiyonunun değ­erlendirilmesi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 20. Çelik A, Ergün O, Şen T, Özcan C, Ulman İ, Avanoğlu A, Erdener A ve Gökdemir A, “Antenatal tanınan konjenital anomalilerin perinatal yönlendirilmesi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 21. Emir N, Ulusoy B, Taşlı A, Ergün O, Erikçi V, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Temiz aralıklı kateterizasyon uygulanan myelodisplazi olgularında kontinansın değerlendirilmesi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 22. Müezzinoğlu M, Ergün O, Erşahin Y, Mutluer S, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Gerilmiş omurilik sendromuna ürodinamik yaklaşım”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim, 1998.
 23. Müezzinoğlu M, Ergün O, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Idiopatik skrotal ödem”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim, 1998.
 24. Ergün O, Ulman İ, Şen T, Avanoğlu A, Erdener A ve Gökdemir A, “Ender görülen bir mesane ekstrofisi varyantı”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim, 1998.
 25. Ulman İ, Ural Z, Çelik A, Ergün O, Genç AK, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Çocuklarda hemodiyaliz amaçlı arterio-venöz yol oluşturulması”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim, 1998.
 26. Çelik A, Ergün O, Çördük N, Özcan C ve Avanoğlu A, “Omfaloselli bir yenido­an olguda topikal povidone-iodine kullanımına bağ­lı guatr ve hipotridizm”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14-17 Ekim, 1998.
 27. Şen T, Ergün O, Çelik A, Özcan C, Genç AK ve Balık E, “Çocukluklarda uzun süreli damar yolu sağ­lanmasında port kateter uygulaması”, X.Pediatrik Onkoloji Kongresi, Ankara, 22-24 Ekim 1998.
 28. Güçlü C, Özcan C, Ergün O, Çelik A, Pourbagher A ve Balık E, “Anorektal Malformasyon Nedeniyle Opere Edilen Olgularda Klinik ve Radyolojik Sonuçların Manometrik Sonuçlarla Karşılaştırılması”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000.
 29. Özcan C, Çördük N, Ergün O ve Erdener A, “Postoperatif Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon (USMV) Gerektiren Yenidoğanlarda Trakeostomi”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000.
 30. Çördük N, Ergün O, Çelik A, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “İnverte Appendektominin Deinversiyonu ve Malone Prosedürü için Yeniden Kullanımı”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000.
 31. Çelik A, Özok G, Özcan C ve Ergün O, “Klinik ve Enzim Çalışmalarıyla Birlikte Çocuk Elektrik Yanıkları “XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000.
 32. Yılmaz MS, Ergün O, Özcan C, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Çocuklarda Antegrad Kolonik Lavman Prosedürü”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000.
 33. Yılmaz MS, Ergün O, Çelik A, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Penil Kordi Onarımında Dorsal Plikasyon”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000.
 34. Ergün O, Özcan C, Şen T, Erdener A ve Balık E, “Bitişik İkizler: Ege Üniversitesi Deneyimi”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000.
 35. Güçlü C, Özcan C, Ergün O, Çelik A, Pourbagher A ve Balık E, “Anorektal Malformasyon Nedeniyle Opere Edilen Olgularda Klinik ve Radyolojik Sonuçların Manometrik Sonuçlarla Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Bilimsel Araştırma Şenliği, İzmir, 11-12 Ocak 2001.
 36. Çelik A, Özok G, Özcan C ve Ergün O, “Klinik ve Enzim Çalışmalarıyla Birlikte Çocuk Elektrik Yanıkları”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Bilimsel Araştırma Şenliği, İzmir, 11-12 Ocak 2001.
 37. Ural Z, Ergün O, Özcan C, Ulman İ, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Nöropatik olmayan mesane sfinkter disfonksiyonunda vezikoüreteral reflü sıklığı ve prognozu”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,Antalya, 7-11 Ekim 2001.
 38. Özcan C, Çelik A, Ergün G, Ergün O ve Erdener A, “Çocuklarda ampiyemin torakoskopik tedavisi”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-11 Ekim 2001.
 39. Çelik A, Özcan C, Ergün O, Arda S ve Erdener A, “Heterotopik pankreas: 5 olgunun analizi ve klinik önemi” XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-11 Ekim 2001.
 40. Şen T, Ergün O, Çelik A, Özcan C, Kantar M ve Balık E, “Çocuklarda uzun süreli damar yolu sağlanmasında port kateter kullanımı”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-11 Ekim 2001.
 41. Çelik A, Aldemir H, Ergün O, Özcan C ve Balık E, “Apandisit ve intraperitoneal sıvı kültürleri” XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-11 Ekim 2001.
 42. Ergün O, Ulman İ, Dökümcü Z, Özcan C, Çelik A, Avanoğlu A ve Gökdemir A, “Boş skrotum ile başvuran çocuklarda ultrasonografinin yeri”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-11 Ekim 2001.
 43. Çelik A, Aldemir H, Ergün O, Özcan C ve Balık E, “Apandisit ve intraperitoneal sıvı kültürleri”, Ankem Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2002.
 44. Çördük N, Çelik A, Ergün O, Ergün R ve Balık E, “Hirschsprung hastalığında cerrahi tedavi sonrası enterokolit risk faktörleri” XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 45. Ergün G, Ulman İ, Çelik A, Ergün O ve Avanoğlu A, “Fasyal sling ile mesane boynu onarımı”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 46. Avanoğlu A, Çelik A, Ergün O, Özcan C, Ulman İ, Özok G, Erdener A, Mutaf O ve Balık E, “Çocuk Cerrahisi asistan eğitiminde yıllık değerlendirme sınavı”,XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 47. Ergün G, Ergün O, Çelik A ve Özok G, “Çocuk yanık hastalarında profilaktik antibiyotik kullanımı”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 48. Aldemir H, Ergün O, Çelik A, Ulman İ ve Avanoğlu A, “Ogmentasyon sistoplastilerde taş gelişimine etki eden faktörler”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 49. Özcan C, Ergün O, Çelik A, Ergün G ve Erdener A, “Çocuklarda torakoskopik girişimler”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 50. Özcan C, Ergün O, Çelik A, Ergün R ve Erdener A, “Akalazyalı bir olguda torakoskopik özofagomiyotomi”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 51. Arda S, Çelik A, Ergün O, Yurtseven T, Erşahin Y ve Balık E, “Ventrikülo-peritoneal şant sonrası inguinal patoloji insidansı”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 52. Çördük N, Ergün O, Çelik A ve Erdener A, “Yenidoğanın gastrointestinal perforasyonları”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002.
 53. Dökümcü Z, Çelik A, Ergün O, Ulman İ ve Avanoğlu A, “Renal Çift Toplayici Sistem Olgularinin Değerlendirilmesi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 54. Ergün G, Çelik A, Ergün O ve Balık E, “Çocuklarda Laparoskopik Appendektomi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 55. Çelik A, Ergün G, Ergün O, Avanoğlu A, Özok G, Erdener A ve Balık E, “Çocuk Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 56. Çelik A, Aldemir H, Ergün O, Özok G ve Erdener A, “Çocuklarda Adneks Torsiyonunda Konservatif Tedavi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 57. Dökümcü Z, Çelik A, Ergün O ve Balık A, “Evdeki Ölümcül Tehlike”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 58. Aldemir H, Çelik A, Ergün O ve Özok G, “Tek Yumurta İkizlerinde Appendisit”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 59. Ergün G, Çelik A, Ergün O ve Erdener A, “Umbilikal Kord Hernili Yenidoğanda Kord Klempaji Sonrasi İntestinal Obstrüksiyon”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 60. Arda S, Çelik A, Ergün O ve Balık E, “Kazanin Yeğlendiği Bir Durum: Çocuklarda Penetran Travmalar”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 61. Ergün G, Çelik A, Ergün O ve Erdener A, “Sinistral Portal Hipertansiyona Sekonder İzole Gastrik Varis Kanamasi: Olgu Sunumu”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Urfa, 2003.
 62. Ergün O, Qureshi FG, Li J, Ford HR ve Hackam DJ, “İntestinal epitelial hücre migrasyonunda intraselüler SNARE-protein düzenlenimli vezikül trafiğinin rolü”XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
 63. Ergün O, Barksdale E, Prosen T, Qureshi F, Reblock K, Ford HR ve Hackam DJ, „Gastrokizisli infantlarda doğumun zamanlamasının klinik sonuca etkileri”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
 64. Ergün O, Barksdale E, Nucci A, Jowarski JA, Qureshi F ve Hackam DJ, “İleoçekal valvin korunmasının intestinal yetmezlikli hastalarda barsak adaptasyonuna etkisi”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
 65. Ergün O, Qureshi F, Baty C, Li J, Ford HR ve Hackam DJ, “Lipopolisakkarid enterositlredeki ara bağlantı proteini Konneksin-43’ü etkileyerek hücreler arası iletişimi bozmaktadır”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
 66. Ergün O, Qureshi F, Li J, Ford HR ve Hackam DJ, “Lipoplisakkarid ve sitokinler enterositlerdeki vezikül trafiğinde rol oynayan SNARE protein ekspresyonunu değiştirmektedir”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
 67. Tanrıverdi Hİ, Çelik A, Ergün O, Özok G, Erdener A ve Balık E, “Malrotasyonda yaş ve kliniğin prognoza etkisi”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
 68. Çelik A, Aldemir H, Ergün O ve Erdener A, “İntestinal web, stenoz ve atrezilerde tanı ve tedavide değişen eğilimler”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2004.
 69. O Ergün O, Ergün G, Öktem G, Selvi N, Tunçyürek M, Erdener A. “Enteral resveratrol uygulaması deneysel nekrotizan enterokolitte (NEK) intestinal epitelial iNOS aktivitesini ve mukozal hasarı önlemektedir. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 70. Ergün R, Ergün O, Çelik A, Akalın T, Balık E. “Yenidoğanda Rabdomyom: Olgu Sunumu”. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 71. O Ergün, R Tatlısu, Z Dökümcü. Konjenital Tip I koledok kisti olgusunun laparoskopik hepatikojejunostomi ile tedavisi (video sunumu). 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 5-8 Kasım 2006, Adana
 72. O Ergün, Ç Akyıldız, A Musayev, M Baran, F Özgenç, RV Yağcı. Progresif familial intrahepatik kolestaz (pfic) Tip I’de alternatif bir yöntem: parsiyel bilier diversiyon (PEBD)24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 5-8 Kasım 2006, Adana
 73. A Çelik, O ErgünÇocukluk çağı sürrenal kitlelerinde laparoskopik cerrahi: 2 olgu deneyimi (Video Sunumu). 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 5-8 Kasım 2006, Adana
 74. Z Dökümcü, M Kantar, D Nart, SS Özbek, O Ergün, A Çelik. Paraözofageal intraperitoneal bronkojenik kist: Olgu sunumu25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 75. MS Arda, O Ergün, A Çelik. Tekrarlayan Karın Ağrısında İlginç Bir Etiyoloji ve Kasık Fıtığı Onarım Öyküsü.  25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 76. R Tatlısu, M Pehlivan, A Çelik, O Ergün. Nöromusküler anorektal kontinans bozukluklarında eksternal nöromyojenik stimülasyonun kontinansın kazanımı üzerine etkisi25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 77. Ç Akyıldız, O Ergün, A Çelik. Sakrokoksigeal teratom olgularında uzun dönem sonuçlara etki eden risk faktörleri25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 78. Z Ural, O Ergün, A Çelik. Çocuklarda safra kesesi hastalıklarında laparoskopik cerrahi25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 79. Z Dökümcü, O Ergün, G Özok, A Çelik. Klostridial Kollajenaz A Kısmi Kalınlıkta Yanık Oluşturulmuş Sıçanlarda Sistemik İnflamatuar Yanıtı Arttırmaktadır25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 80. A Çelik, Hİ Tanrıverdi, O Ergün, G Özok. Çocukluk Çağında Sık Bir Travma Nedeni: Bisiklet25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 81. Hİ Tanrıverdi, O Ergün, A Çelik. Fetus in Fetu – Fetiform Teratom? 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 82. A Musayev, A Çelik, ÖF Mutlubaş, S Mir, D Gökşen, O Ergün, İ Ulman. Feokromasitoma; çocukluk çağının ender bir ailesel tümörü. 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul
 83. A Musayev, HA Yüksekkaya*, A Çelik, S Aydoğdu*, O Ergün.  Çocuklarda gastrointestinal polipler ve yönetimi. 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul
 84. E Divarcı, A Çelik, O Ergün, S Özen, D Şimsek, Ş Darcan B Demirağ, Z Burak, M Tunçyürek.
  çocukluk çağı tiroid nodüllerinde cerrahi tedavi27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 85. E Divarcı, A Çelik, O Ergün, S Özen, D Şimşek, Ş Darcan. İntraoperatif parathormon (pth) monitörizasyonu çocuklarda paratiroidektominin başarısını arttırmaktadır27.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 86. S Tiryaki, O Ergün, A Çelik, B Demirağ, A Sever, F Yılmaz. Ossifiye stromal epitelyal tümör: karaciğerin çok nadir bir tümörü27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 87. E Divarcı, A Çelik, O Ergün. Çocukluk Çağı Lenfanjiomalarında Tedavi Yaklaşımları. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya
 88. D Ersayın, O Ergün, A Argon, M Kantar, A Çelik. Uterin Servikste Alışılmadık Bir Tümör – Ekstrarenal Wilms’ Tümörü. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya
 89. A Çelik, O Ergün, F Hüseynov, M Kantar, Y Ertan. Çocuklarda Laparoskopik Adrenalektomi-Geç Dönem Sonuçlar. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 90. S Tiryaki, A Musayev, O Ergün, E Kısmalı, E Levent, G Özok, A Çelik. Propranolol: İnfantil Hemanjiyomda İlk Seçenek. İki Merkezden Erken Sonuçlarımız. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül 2010, Antalya
 91. E Divarcı, O Ergün, MN Orman, A Çelik. İntraoperatif Kolanjiografi Bilier Atrezi Tanısında Altın Standarttır 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül 2010, Antalya

Prof. Dr. Orkan Ergün’ün yayınları SCI, SSCI ve SSCI expanded kapsamına giren dergilerde 265 kez referans gösterilmiştir (Ocak 2012 itibarıyla; Kaynak: Web of Science).