Çocuklarda Tiroglossal Kist

Embriyo döneminde fetusun dil kökünden boyun orta hat aşağı kısma doğru göç eden bazı hücreler tiroid bezini oluşturur. Bu göç yoluna tiroglossal kanal denir. Tİroid bezi oluştuktan sonra bu göç yolunun kapanması gerekir. Bazen bu göç yolu üzerinde takılı kalan bazı hücreler tiroglossal kisti oluşturur.

 

Tiroglossal kist, içinde jelatinöz bir salgı barındıran, boyun orta hatta dil kökü ile sternal çentik arasında herhangi bir yerde yerleşen hareketli, ağrısız bir yapıdır. Hücrelerin salgıladığı jelatinöz salgı nedeni ile zaman içinde yavaş bir büyüme gösterirler. İlk başlarda genellikle çocuk kafasını arkaya yatırdığı zaman göze çarparken, kistin büyümesi ile normal baş pozisyonunda da görünür hale gelir.

 

Kist, çoğunlukla boyun orta hatta, dil hareketleri ile hareket eden, düzgün yüzeyli ağrısız bir kitledir. Ancak, dil kökü ile ilişkisi bazen enfekte olarak abseleşmesine neden olur. Bu, durumda kist abse ile birlikte boyun orta hattan akarak deriye fistülize olur (tiroglossal fistül).

 

Tiroglossal kist, normalde bulunmaması gereken bir yapı içinde normalde bulunmaması gereken hücreler barındırır. Bu nedenle de cerrahi olarak çıkartılması gerekir. Ancak, tiroglossal kistin tüm yolu boyunca dil köküne kadar çıkartılmaması halinde nüks eder, çünkü kistin yolu ve bu yol üzerinde yerleşmiş hücreler geride bırakılmış olur. Nüks etmesinin nedenlerinden birisi de ameliyat etmeden önce abseleşmiş olmasıdır. Abseleşen kistin etraf doku ile olan düzgün sınırları kaybolur ve yapılar çok rahat kırılan ve kopan yapılar haline gelir; bu da geride doku kalması riskini arttırır.

 

Tiroglossal kist operasyonları günübirlik ameliyatlar olup, ameliyatı izleyen birkaç saat içerisinde çocuk beslenmeye başlar ve öneriler ile evine geri dönebilir.

Adresimiz:

Şehit Polis Sekin Caddesi, Martı Tower No:1, Kat:20, D:2008, Çınarlı, İzmir

Telefon:

0 232 486 67 77