Sayın Ziyaretçi,

orkan ergunÇocuklarımız bizlerin en değerli varlıklarıdır ve en iyisini, en güzelini hak ederler.

Çocuklar ne kadar özelse cerrahi hastalıkları da özeldir, farklıdır ve özgün bir bilgi ve yaklaşım gerektirir. Bundan ötürü, çocuklarınızı hiç tanımadığınız bir hekime emanet ederken lütfen dalının uzmanı olduğundan emin olunuz. Çocuğunuzun sağlığına hak ettiği özeni ve önemi ancak dalının uzmanı olan bir hekim verebilir.

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileği ile…

Çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren bazı hastalıklar şunlardır:

Baş boyun hastalıkları

 • Tortikollis
 • Tiroglossal kist
 • Brankiyal kist ve sinüsler
 • Boyun lenf bezleri
 • Lenfanjiomalar

Akciğer ve mediasten cerrahisi

 • Özofagus atrezisi ve trakeo özofageal fistül
 • Trakea ve özofagusda yabancı cisimler
 • Kostik özofagus yanıkları
 • Akalazya
 • Gastroözofageal reflü
 • Konjenital diyafragma hernisi

Karın duvarı ve karın içi cerrahi hastalıkları

 • İnmemiş testis
 • İnguinal herni (Kasık fıtıkları)
 • Hidrosel, kordon kisti
 • Gastroşizis ve omfalosel
 • Göbek fıtıkları
 • Duodenum ve ince bağırsak atrezileri
 • Mekonyum ileusu
 • Malrotasyon-volvulus
 • İnvajinasyon
 • Pilor stenozu
 • Anorektal malformasyonlar
 • Hirschsprung hastalığı
 • Nekrotizan enterokolit
 • Apandisit
 • Kısa barsak sendromu
 • Portal hipertansiyon ve şant cerrahisi
 • Biliyer atrezi
 • Pankreas hastalıkları
 • Dalak hastalıkları
 • Mezenter kisti
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Koledok kistleri
 • Kabızlık

Endokrin

 • Troid ve paratroid hastalıkları
 • Sürrenal hastalıklar
 • Pankreas hastalıkları

Genitoüriner sistem

Onkoloji

 • Karaciğer tümörleri - hepatoblastoma
 • Nöroblastom
 • Wilms tümörü
 • Sakrokoksigeal teratom
 • Rabdomyosarkom
 • Lenfanjiomlar
 • Tüm karın içi kitleler